Kαλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας!

Πράξεις Ευθύνης και Ουσίας

6/2/2018

Πράξεις ευθύνης και ουσίας

Με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους της η Ευρωχαρτική αναπτύσσει και εφαρμόζει πρακτικές που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της.

 

Δράσεις προς το κοινωνικό σύνολο

Έχοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η Ευρωχαρτική από την ίδρυση της στηρίζει κοινωνικές δράσεις που στόχο έχουν τη βοήθεια ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένο κοινωνικό έργο με χορηγίες και δωρεές σε νοσοκομεία, εκκλησίες, σχολεία, ορφανοτροφεία και γενικότερα ιδρύματα που έχουν ανάγκη και χρειάζονται στήριξη, με σκοπό την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής συνανθρώπων. Ενδεικτικά, προσφέρει συνεχή υποστήριξη με χορηγία υλικών καθαριότητας στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και παιδιού Κιβωτός του Κόσμου, στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών ΡΕΤΟ, στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλαΐας Κυριακού. Επίσης, μέσα από μια συντονισμένη κινητοποίηση των μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, βρέθηκε κοντά στους πληγέντες της καταστροφικής πλημμύρας στη Δυτική Αττική τον περασμένο Νοέμβριο προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης σε χαρτικά, συμβάλλοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της καθημερινότητας των κατοίκων. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ithaca Laundry, βρίσκεται κοντά σε άστεγους προσφέροντας τους ένα βασικό κιτ υγιεινής, ενώ υποστηρίζει τον Οργανισμό εφοδιάζοντας τον με απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού για τις ετήσιες ανάγκες της κινητής μονάδας των πλυντηρίων αλλά και των λοιπών εγκαταστάσεων του.

 

Πράξεις ευθύνης για το περιβάλλον

Η Ευρωχαρτική στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και επιθυμεί όλες οι δραστηριότητες της να διεξάγονται με σεβασμό προς το περιβάλλον και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, προκειμένου να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βασισμένο στο πρότυπο 14001.

Δίνει έμφαση στην όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της όσο και από τη χρήση των προϊόντων της από τους τελικούς καταναλωτές.

Οι εγκαταστάσεις της έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου έκλυσης ρύπων στον περιβάλλοντα χώρο. Κλειστά κυκλώματα μεταφοράς υγρών, εγκατάσταση συστημάτων αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης είναι μόνο μέρος αυτής της προσέγγισης.

Η μελετημένη εργονομία των εγκαταστάσεων και ο προσεκτικός σχεδιασμός συμβάλλουν στην οικονομία πόρων και ως εκ τούτου βοηθούν στη μείωση της σπατάλης ενέργειας.

Για την παραγωγή των απορρυπαντικών προσπαθεί να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν πρώτες ύλες προερχόμενες από ανανεώσιμες πηγές.

Παράγει προϊόντα χάρτου από πιστοποιημένες και ελεγχόμενες δασικές πηγές και επενδύει στην έρευνα για εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής των καταναλωτικών ειδών.

Έχει επενδύσει σε σύστημα επιλεκτικής κατανάλωσης καυσίμων για τα ιδιόκτητα φορτηγά της, με σκοπό τη μείωσης των οξειδίων του αζώτου και την εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.

Διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 για την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή των προϊόντων της και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC Standard®) εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα χάρτου που παράγει προέρχονται από ελεγχόμενες δασικές α΄ύλες, των οποίων η διαχείριση έχει γίνει με νόμιμο, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

 

Πράξεις ουσίας για τους εργαζόμενους

Η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν επίσης έναν από τους βασικότερους στόχους της εταιρείας ο οποίος επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην συνεχή πληροφόρηση και εναρμόνιση με τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς, στην παρακίνηση των εργαζομένων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και στην δημιουργία κοινής εταιρικής κουλτούρας.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί Τράπεζα Αίματος για το προσωπικό της εταιρείας στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, ενώ κάθε χρόνο διενεργείται αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Παράλληλα, διεξάγονται σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών από τον Ιατρό Εργασίας και σεμινάρια Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας.

< ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ